احسان کرمانشاه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان

کمک آنلاین

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کرمانشاه (احسان)

کمک آنلاین

ثبت نام

انجمن خیریه حمایت از بیماران مبتلا به سرطان کرمانشاه احسان

ثبت نام

چگونـه می‌تـوانیم به شمـا کمـک کنیـم؟

در احسان چه می‌گذرد؟

کلاس آموزشی بیماران مبتلا به سرطان

1401/08/021085 بازدید

برگزاری کلاس مشاوره خصوصی توسط متخصص اعصاب و روان در انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی استان کرمانشاه....

خدمات ارائه شده به بیمار مبتلا به سرطان

1400/06/061720 بازدید

سرطان به عنوان یکی از مهم‌ترین بیماری‌های قرن حاضر است که با تغییر شکل غیرطبیعی سلول‌ها و از دست رفتن تمایز سلولی مشخص می‌شود. برخی از پژوهش‌ها نشانگر تأثیر عوامل روان‌شناختی در شروع و پیشرفت این بیما...

گفتگو با احسان

سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید

با ما گفتگو کنید